۲۷.۹.۹۶

در دایرهٔ که آمد و رفتن ماست


در دایرهٔ که آمد و رفتن ماست
اورا نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می‌‌نزند دمی دراین معنی راست
کاین آمدن ازکجا و رفتن بکجاست.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: