۲۷.۹.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Κρούση ταλάντου στη Σίρια του Αράντ- Semantron Trance in Şiria in AradConcursul de bătut toaca, Giurgiu, 12 mai 2011

Jamil Oweis playing the Semantron (Tollendo)

هیچ نظری موجود نیست: