۱۷.۹.۹۶

مجسمه سر ۴ متری که میتواند با گردشی ۳۶۰ درجه بهر شکلی‌ درآید در آمریکا

پیش از این در پراگ سر کافکا را اینچنین ساخته بودند


As We Are - Matthew Mohr 2017
مجسمه سر کافکا در پراگ

هیچ نظری موجود نیست: