۱۷.۹.۹۶

بزن زنگ خریت را


در بعضی‌ از کشور‌ها خوردن مشروبات الکلی، زنا، خوردن گوشت خوک و شادی و رقص افراد را حتی تا پایِ اعدام هم میبرد. در برخی‌ کشور‌ها همین اینها جز مراسم عید و جشن نوروزشان محسوب میشود!


A Christmas Twist - Si Cranstoun

هیچ نظری موجود نیست: