۱.۱۰.۹۶

اگر زنبور عسل نباشد نیم بیشتر موجودات زنده کره زمین ظرف دو سال از بین میروند
هیچ نظری موجود نیست: