۲۳.۹.۹۶

آیا بابا نوئل فقط بچه‌های مسیحی‌ را دوست دارد؟


Adam Sandler - "The Christmas Song"

هیچ نظری موجود نیست: