۱۱.۸.۹۶

حکایت همچنان باقی‌ خواهد ماند


می‌ آیند، میزنند، میکشند، چپاول میکنند، نابود میسازند و پس از همه اینها در لباس انسان دوست و حافظ محیط زیست، نمونه‌هایی‌ از بچه‌ها و گیاهان و حیوانات را به سرزمین‌های مسموم و عقیم خود میبرند، و باقیمانده آنها را در سرزمین‌های اصلیشان نابود و نسل‌کشی میکنند، بخیال اینکه این بچه‌ها و گیاهان و حیوانات میتوانند در سرزمین‌های فاسد و مسموم آنان جان سالم بدر برده و نسلشان را جلو ببرند. خبر ندارند که نه تنها این موجودات بیگناه که بزور از زادگاه اصلی‌ و محل واقعی‌‌شان جدا شده‌اند، زنده نخواهند ماند و به تدریج هم از بین خواهند رفت، بلکه خود آنها هم بزودی مجبورند سرزمین‌هایی‌ را که آلوده اند را ترک کرده و برای زنده ماندن و ادامه حیات، خود را بدیگر نقاط دنیا تحمیل کنند.

هیچ نظری موجود نیست: