۱۱.۸.۹۶

در سینه‌های مردم عارف مزار ماست، بعد از وفات تربت ما بر زمین مجوی

هیچ نظری موجود نیست: