۲۳.۷.۹۶

کاری از نزومی.... Nozomi


نوذمی هنرمند نقاش و مجسم ساز این حشرات را از طریق مجسمه سازی دیجیتالی، چاپ سه بعدی و نقاشی لاک با رنگ‌های مدرن ساخته است. این آثار ادامه یک سری از آثار اوست که در آن حشرات نقش نخستین را دارا میباشند.

هیچ نظری موجود نیست: