۲۲.۷.۹۶

پدر بودن را باید به پسران آموخت، نه با حرف بلکه با عمل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر