۲۸.۷.۹۶

آب خورشید نور باد یکجا در پرتغال کاری از مانفرد و پدرو، Manfred Eccli and Pedro Cavaco Leitão


در میدان اصلی‌ پورتو صفحه‌ای متشکل از قطعات فلزی نازک ساخته شده که با تغییرات آب و نور و باد تغییر کرده و نور و "آهنگ امواج گونه" و اشکال متفاوتی را بدید همگان میگذارد.
معماران و طراحان پشت ساخت این پروژه، الهام بخش یکی از بهترین جشنواره‌های شناخته شده پرتغال، سن ژوئه(São João) شدند.


SUNWHEEL

هیچ نظری موجود نیست: