۲۸.۷.۹۶

۵۰ نقاشی در ۵۰ روز , کاری از سی‌ جی هندری ... CJ Hendryاز ماه فوریه هنرمند نقاش، سی‌ جی هندری(CJ Hendry) یک طرح بلندپروازانه را با ایجاد ۵۰ نقاشی خوراک در ۵۰ روز، بمرحله اجرا گذشته و آنرا در اینستا گرام هر ۲۴ ساعت با قراردادن یک نقاشی، تازه و آپدیت کرده است.
نقاشی‌ها در سبک سیاه قلم است واز روی عکس واقعی‌ یک خوراکی کشیده شده است. هر نقاشی بر روی پس زمینه که از طراحی ایرانی‌( که شامل اشکال هندسی که بطور منظم تکرار می‌شوند و در نقوش فرش‌ها و سقف نگاری‌های کاخ‌های واقع در اصفهان، تبریز، یزد و کاشان و کرمان و دیگر نقاط ایران بزرگ، بوفور دیده میشود بویژه کاخی که مسجد شاه نامیده می‌شود) الهام گرفته شده، واقع گشته و عمق آن با سایه کاری، نقش خیره کننده‌ای را ایجاد میکند.هیچ نظری موجود نیست: