۱۲.۶.۹۶

یک فیلم هنری تجربی از ماکسیم ژستکوف Maxim Zhestkov


این هنرمند روس،بیش از دو میلیارد کره سیاه و سفید را در یک سری آزمایش در چند فضای بسته محصور می کند. و با استفاده از قوانین فیزیک و طبیعت و ریاضیات آنان را بحرکت وامی‌دارد.

ژستکوف می گوید: "این فیلم انگیزه‌ای است برای این ایده که همه چیز در اطراف ما و در داخل ما از عناصر یا بلوک‌های ساده ساخته شده است که می تواند در روابط پیچیده و ساختارهای ترکیب شده باشد." "ما می توانیم این ایده را به احساسات، رفتارها، فرآیندهای تفکر، روابط، زندگی، سیارات و جهان بسط دهیم.

هیچ نظری موجود نیست: