۲۰.۶.۹۶

چه استعداد‌های شگرفی که کشف نشده زیر چکمه احمق‌ها بهدر رفت
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر