۱۹.۶.۹۶

در تصور یک احمق آنچه که برای دیگران فاجعه است، برای او هرگز اتفاق نخواهد افتاد


هیچ نظری موجود نیست: