۲۷.۶.۹۶

ژوزفین یوناشوا هنرمندی از جمهوری چک...... Josefína Jonášová


ژوزفین یوناشوا هنرمندی از پراگ است که با ساخت مجسمه‌هایی در مکتب تخیلی‌ (سورئالیسم) با چشم انداز و موضوعات اجتماعی با مردم خودش حرف میزند. او از فایبرگلاس، بتن، اپوکسی، آهن و سایر مواد استفاده می کند تا اندیشه‌های خود را مجسم سازی کرده و به دید همگان برساند. مجسمه‌های این هنرمند در سراسر جمهوری چک نصب شده است.
هیچ نظری موجود نیست: