۲۹.۵.۹۶

شاید بهترین مردم دنیا نباشیم، ولی‌ با ضریب اطمینان صد در صد از دو سوم آنان بهتریم
هیچ نظری موجود نیست: