۲۱.۵.۹۶

شرق در شب


کشور‌هایی‌ که در شرق ایران بزرگ قرار دارند، بنام شرق دنیا و کشور‌هایی‌ که در غرب ایران بزرگ واقع شدن بعنوان غرب و غربی خوانده می‌شوند. دلیلش خیام بزرگ است و تقویمی که تقدیم دنیا کرده و اخترأع قطبنما، خلق نقشه خشکی‌ها و آب‌های دنیا توسط ایرانیان و مرکزیت کشور مادر یعنی‌ پارس و یا ایران بزرگ از نظر جغرافیایی بر روی کره زمین است.


هیچ نظری موجود نیست: