۱۰.۵.۹۶

خدا آدم را از شر آدم در امان دارد


گیاهانی که بدست طبیعت کاشته و پرورش مییابند، برای محیط زیست و زندگی‌ بشر ارزشمند و مفیدند. از این گیاهان میتوان مواد خوراکی برای همه جانداران روی زمین، مواد دارویی، ضد عفونی‌ کنندها، موادی برای بافت پارچه و لباس، موادی برای ساخت و ساز ( از وسایل خانه تا ساخت خود خانه) خوشبو کننده‌های محیط و عطر‌های دلپذیر، آرایش محیط زیست با هدف ایجاد نشاط و خرمی، و و و ساخت.
و برعکس آنچه که در گلخانه‌ها بدست بشر ساخته میشود، بااینکه ظاهر گیاهان را داراست، ولی‌ بشدت برای محیط زیست و آدمی‌ مضر و خطرناک است. در دهه‌های اخیر، بردن گل به بیمارستانها بهنگام عیادت از بیمار در کشور‌های مثلا پیشرفته ممنوع شده است، چراکه اعتقاد براینست که گلهای پرورشی در گلخانه‌ها بیماریزا بوده و ایجاد آلرژی میکنند. ذرت و گندم و جو و برنج تولیدی طبیعت طول عمر آدمی‌ را افزایش داده و موجب سلامت زندگی‌ بشر است. برعکس ذرت و گندم و جو و برنج تولیدی بشر امروزه خطرناک‌ترین مواد برای ارگانهای داخلی‌ بدن و سلامتی‌ آدمیند. میوه و سبزیجات تولید شده بدست طبیعت در پاکی و سالم سازی و رشد اندام‌ها و سلول‌های بدن نقش حیاتی‌ دارند، و برعکس میوه و سبزیجات تولید شده توسط بشر، موجب بیماری‌های گوناگون از جمله سرطان روده، معده و کبد میگردد. و الا آخر.
هیچ نظری موجود نیست: