۲۶.۴.۹۶

دوربینهای جاسوسی اماکن عمومی‌ را از روی عملکرد چشم برخی‌ از جانوران که از میدان دیدی برابر ۳۶۰ درجه برخوردارست ساخته اند


هیچ نظری موجود نیست: