۱۹.۴.۹۶

جدالی که بین دو نیمه او برقرار است پایانی ندارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر