۱۹.۴.۹۶

بهترین و زیبا‌ترین پدیده‌ها نه دیدنیند و نه لمس کردنی، آنها را تنها میتوان حس کرد ....... Experimental Animation


هیچ نظری موجود نیست: