۲۶.۲.۹۶

گرشمع را زشعله رهائیست آرزو, آتش چرا بخرمن پروانه میزند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر