۸.۳.۹۶

اگر بیکی‌ اعتقاد داری، باید بدیگری هم اعتقاد داشته باشی‌


مصری‌ها تا ۳۰۰ سال پیش اعتقاد داشتند که دو گونه موجودات یعنی‌ خزندگان و حشرات از مخلوقانی هستند که شیطان و یا اهریمن آنان را آفریده و برای کمک بخود بر روی زمین پراکنده است. و آنها را از روی ویژگی‌‌ها و صفات آدمی‌ ساخته است.

امروزه ثابت شده است که بدون حشرات عمر نسل آدمی‌ بر روی کره زمین کوتاه است.

زرتشت میفرماید: هفت ویژگی‌ و خصلت، با آدمی‌ بدنیا می‌آیند. ویژگی‌‌های خسّت، آز، شهوت، حسادت، خشم، شکمپرستی، تنبلی در بین آدمیان مشترک است و آدما بسبب این هفت ویژگی‌ که در ذاتشان نهفته است همواره تمایل به اهریمن دارند. مگر اینکه براثر تربیت یاد بگیرند که اقای خویش بوده و بر این هفت صفت کنترل داشته باشند. زرتشت میفرماید: آدما بسبب داشتن این هفت ویژگی‌ هیچ گاه نباید قدرت مطلق را در دستشان بگیرند و همه امور دنیا و تصمیم‌گیری میبایستی با مشارکت و گروهی صورت پذیرد.

اگر این دو اعتقاد را کنار هم بگذریم، و قبول داشته باشیم که آدمی‌ بدون نیمه اهریمنی خویش وجود ندارد، و حشرات ساخته اهریمنند، پس اگر حشرات از بین روند، یعنی‌ نیمه اهریمنی آدمی‌ از میان رفته و چون هیچ پدیده‌ای بدون متضاد خود وجود ندارد، پس عمر نژاد آدمی‌ بر روی زمین بدون حشرات کوتاه خواهد بود.هیچ نظری موجود نیست: