۱۷.۲.۹۶

گر چشمِ خرَد باز کنی خواهی دید, تا مرزِ زمان ، قلبِ جهان ایرانست...


هیچ نظری موجود نیست: