۱۷.۲.۹۶

کمین گاه پلنگ است این چراگاه, تو همچون بره غافل در چرائی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر