۲۵.۱.۹۶

ای پيغمبر برخاسته از معبد خورشيد, آخر تمام بره هايت را یکی دزديد

هیچ نظری موجود نیست: