۱۵.۱.۹۶

خودنمایی در لباس عاریت زیبنده نیست, مایه بی اعتباری اعتبار مردم استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.