۲۳.۱.۹۶

نسل هزارتو


دنیا درهزارتو گرفتار شده است
شما همان را می اندیشید که میخواهند بیاندیشید
و یک پرسش
پس از ضایع شدن ۴ نسل
آیا شما نسل فردای ایران هستید؟هیچ نظری موجود نیست: