۴.۲.۹۶

میخانه‌ای که تو برای خویش پی‌افکنده‌ای پاکتر ازهرکعبه ای است


پرسش: آیا از مردم آزاری گناه بزرگتری هم هست؟ قتل، دزدی، تقلب، حیله گری، آز، خسّت، خیانت، تنبلی، شکمبارگی و زنا نمونه‌هایی‌ از مردم آزاری است، بنابرین آیا گناهی بزرگتر از مردم آزاری وجود دارد؟ آیا خواب و میخوارگی که بدلیل آرامبخشی اعصاب و تسکین درد و خشم و ایجاد افتادگی و خمودگی از مردم آزاری جلوگیری میکنند، یک نوع عبادت وو پرهیزگاری محسوب نمی‌گردند؟

پرسش: آیا یک مذهبی‌ عصبی و خشمگین سراپا عقده و انتقام گناهکارتر است یا یک بیخدای شرابخوار مدهوش؟

تمرکز کن، فکر کن، حواست را جمع کن ببین بتو کدام یک از اینها توصیه شده و میگردد و ازخودت بپرس چرا.
هیچ نظری موجود نیست: