۱۳.۱۲.۹۵

پرند و سیرند و سیراب و غرق لذت و همچنان کارشان سخت است و دردشان سخت است و زندگی‌‌شان سخت


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر