۱۳.۱۲.۹۵

جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن, باغش پر از بنفشه وراغش پر از بهار
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر