۱۸.۱۱.۹۵

آنچه نه پیوند یار بود بریدیم, آنچه نه پیمان دوست بود شکستیم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر