۱۳.۱۱.۹۵

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر