۱۲.۱۰.۹۵

شاید آنچه می‌گویی مورد پذیرش باشد ولی‌ آنگونه که می‌گویی غیر قابل پذیرش است


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر