۱۲.۱۰.۹۵

تمامی مخلوقات پروردگار, دوست داشتنی اند بجز آدمی‌


پذیرش عمدی مرگ از طرف مسیح به بدترین شیوه و با رنج بسیار بر صلیب، نشانگر ناامیدی او از آدم شدن آدمی‌ و جدا ساختن خود از احمق مخلوقات بود.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر