۱۹.۹.۹۵

بهشت یعنی‌ از افکار منفی‌ جدا بودن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر