۱۴.۹.۹۵

تربیت در دامان مادری بیتربیت, بیتربیتی است. نخست مادران را تربیت کنید

مشکلات آدمی نه از بدشانسی است نه از بی حمیتی. مشکلات آدمی از زمانی شروع میشود که در دامان مادری بیتربیت قرار داده میشود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر