۱۴.۹.۹۵

هر چه آدمی بی نیازتر شود، تنها تر میگردد

آدمی بیشتر بخاطر نیازی که بکمک دیگران دارد با آنها ارتباط برقرار میکند. وهر چه آدمی بی نیازتر شود، تنها تر میگردد . واقعیتی که چالش دنیای به اصطلاح مدرن است و هیچکارش هم نمیتوان کرد. چرا که با این حقیقت روبرو میگردد که نمیتوان با طبیعت آدمی درافتاد. و هرگونه تلاش برای مقابله و مبارزه با طبیعت آدمی، بطور حتم گذرگاهی میشود تا او را تبدیل به هیولایی تسخیر ناپذیر سازد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر