۳.۱۰.۹۵

رقص با جغد


آنگاه که با من چون شبح رفتار میکنی
شبح میشوم
و غمهای تو ازمن عبور میکنند
همچون اتومبیلی که از سایه میگذرد
آنرا میدرد و ترکش میکند
بی‌آنکه ردّی برجای بگذارد
یا خاطره‌ای
پایان‌ها اینچنین خویشتن را مینویسند
در قصه‌های عشق من
دل من میخی بر دیوار نیست
که کاغذپاره‌های عشق را برآن بیاویزی
و چون دلت خواست آنرا جدا کنی
ای دوست! خاطره در برابر خاطره
نسیان در برابر نسیان
و آغازگر ستمگرترست
این است حکمت جغد.

غاده السمان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر