۷.۸.۹۵

برخی‌ از زخمها هستند که تنها با بوسه‌های مادر خوب میشوندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر