۱۱.۲.۹۴

لجن را هر چه بیشتر همش میزند، گندش بیشتر درمیاید

 انتقال مواد مخدر از بندر چابهار توسط کشتی‌ باربری مرسک دانمارک‌!! آخوند رسوای فاسد پس از آزاد سازی برای آزاد سازی شرط گذاشت!!!

در حالی‌ که تلویزیون دانمارک‌ همان روز دستگیری و توقیف کشتی‌ مرسک، از آزاد سازی کشتی باربری مرسک که توسط گارد ساحلی ایران توقیف شده بود، خبر داده است، دولت اخونی‌انگلیسی‌-ترکی‌ حسن شیاد، سه روز پس از کشته شدن سهراب، تازه نسبت بخبر دستگیری کشتی‌ دزدان دریائی واکنش احمقانه نشان داده و برای آزادی کشتی‌ آزاد شده باربری مرسک شرط گذاشته است! پیدا کنید احمق‌ها را !


در حالی‌ که خبرگزاری الجزیره، رویترز و طاس با تلویزیون دولتی دانمارک‌ همنوا گشته و از آزاد سازی کشتی‌ مرسک در همان روز توقیف خبر داده‌اند، آخوند وقیح و احمق از طریق
سفارت جمهوری کثیف انگلیسی‌ اسلامی خود در دانمارک بیانیه داده و گفته که کشتی باربری کانتینربر شرکت مرسک که روز سه شنبه در خلیج پارس توسط نیروهای نظامی ایران توقیف شد، تنها در صورت پرداخت بدهی این شرکت به شاکی ایرانی، آزاد خواهد شد! و به این ترتیب جک دیگری برای آخوند‌ها در دانمارک‌ ساخته شد!!

به گزارش خالی‌ گذاری موسوم به فارس که زیر بال و پر برادرن قاچاقچی سپاه حافظ منافع بیگانه در ایران فعالیت می‌کند، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از انتشار بیانیه.. شرکت مرسک در خصوص کشتی‌ باربری توقیف شده خود با باری بیش از یک میلیون تن‌ و اعلام بی‌خبری از جریمه ۳.۶ میلیون دلاری، سفارت جمهوری احمق‌ها در دانمارک واکنش نشان داد و گفت که کشتی توقیف شده فقط پس از پرداخت این بدهی به طرف ایرانی، آزاد خواهد شد !! و دانمارکی‌ها انگشت به دهن ماندند که این ملت ایران چگونه در خواب است و یا در چه کمایی بسر میبرد که میشود به این راحتی‌ به آنها دروغ گفت و سرشان را شیره‌ مالید!!!

کشتی باربری کانتینربر متعلق به شرکت مرسک که نامش درشت بر روی بدنه کشتی‌ نوشته شده و هر احمقی هم میداند که این کشتی‌ متعلق به دانمارک‌ است، روز سه شنبه ۲۸ آپریل ۲۰۱۵ توسط گشتی‌های گارد ساحلی ایران توقیف و تا بندرعباس اسکورت شد و بدون اینکه حتی از دلیل فرار ناخدا پرسیده شود بدون اینکه حتی یکی‌ از کانتینر‌های آن بازرسی شود و نیم نگاهی‌ به داخل آن اندخته شود، تنها با یک تلفن مجتبی‌ خامنه ای پس از یک ساعت آزاد گشته و به مقصد خود راهی‌ گشت!!

سرپیچی و فرار ناخدای این کشتی‌ باربری از فرمان نیروهای ایرانی و شلیک تیر اخطار از سوی ایرانیان باعث داغ شدن خبر این توقیف شده و گمانه زنی‌‌هایی‌ را در رابطه با بار حمل شده توسط این کشتی‌ مافوق عظیم را که بیش از یک میلیون تن‌ کالا بار زده بود ، مبنی بر قاچاق مواد مخدر از بندر چابهار که توسط برادرن قاچاقچی از افغانستان به این بندر منتقل شده و توسط کشتی‌ باربری مرسک متعلق به دانمارک‌ به اروپا برده میشد ، برانگیخته است. 

یعنی‌ خاک بر سر آخوند کثیف و مرگ بر انگلیس این قاچاقچی جهانی‌ و تبهکار و جنایتکار تاریخ بشری.

هیچ نظری موجود نیست: