۲۴.۳.۹۲

تجاوز گروهی سربازان آمریکایی به یک دختر 14 ساله عراقی


یکی از بازپرسان پرونده‌ تجاوز و قتل دختر ۱۴ ساله‌ عراقی توسط پنج سرباز آمریکایی گفت که این سربازان به نوبت قربانی را مورد تجاوز قرار داده و سپس یکی از سربازان پس از کشتن والدین و خواهر پنج ساله‌ قربانی، با شلیک گلوله به سر قربانی او را کشته است. این پنج سرباز آمریکایی به نام‌های جیمز پی بارکر، پل‌ای کورتز، جسی وی اسپیلمن، برایان ال هوارد به همراه استیون دی گرین (متهم اصلی پرونده) به تجاوز جنسی و کشتن دختر جوان عراقی متهم هستند. آنتونی یریبه، سرباز ششم به کوتاهی در گزارش نقشه‌ این سربازان برای حمله به خانه‌ی دختر قربانی متهم است. استیون دی گرین که در ماه ژوئن (خرداد) در کارولینای شمالی دستگیر شده در دادگاه فدرال به اتهامات خود مبنی بر تجاوز و قتل اعتراف نکرد. بیرس گفت: جیمز پی بارکر در اظهارات خود در ۳۰ ژوئن گفته است که پیش از این تجاوز اقدام به شرب خمر و ورق بازی کرده‌اند. به گفته‌ بیرس، بارکر اعتراف کرده پس از این که آن‌ها به نوبت دختر قربانی را مورد تجاوز قرار داده‌اند دی گرین وی را با شلیک یک گلوله به سرش کشته است و سپس چندین بار به جسد آن دختر شلیک کرده است. بارکر افزود، دی گرین سپس نفت چراغ روشنایی را روی جسد وی ریخته است. این در حالیست که بارکر در اظهارات خود نگفته که چه کسی قربانی را آتش زده است. بیرس هم‌چنین به نقل از اعترافات بارکر عنوان داشته والدین و خواهر پنج ساله‌ دختر عراقی نیز از سوی سرباز آمریکایی دی‌گرین به قتل رسیده‌اند.
منبع

۱ نظر: