۶.۹.۹۱

فایل صوتی کشف شده از جلسه مداحان اهل بیت+18


در این فایل سخنان زیادی گفته میشود و نشان میدهد که خود مداحان هیچ چیز را قبول ندارند و فقط دکان برای جیب مردم بدبخت باز کرده اند. در این فایل سخنان زشت و فحاشی هایی صورت میگیرد!!
مداحانی که از معصومیت حسین میخونن و مدح خامنه‌ای میگن!!!
شخصیت واقعی حاج سعید و امثال حاج سعید حدادیان .... امثال حاج سعید بزرگ شده پایگاه بسیج و مسجد محله !! با همون ادبیات داره صحبت میکنه !


افشای این فایل توسط گروه احمدی‌نژاد در پاسخ به فحاشی‌های این مداح در چند ماهه پیش است. احمدی‌نژاد کلی‌ مدارک حتی از خود خامنه‌ای در دست دارد. به همین خاطر هست که خامنه‌ای از احمدی‌نژاد مثل سگ میترسد.


دانلود این فایل به صورت MP3 از اینجا


فایل صوتی کشف شده از جلسه مداحان اهل بیت+18


سعید حدادیان ترانه ساقی هایده را دزدیده
یه بار دیگه هم جناب حدادیان ده میلیون شرط بسته بود با یه كسی كه بره بالای منبر و آهنگ هایده رو بخونه و مردم هم نفهمن و عر بزننو یكی پا نشه بگه چرا جفنگ میخونی!توصیف مشایی از زبان مداح بیت رهبری حدادیان

حدادیان مداح خامنه‌ای مشایی را تشبیه به آلت احمدی نژاد کرد و گفت در صورت لزوم او را قطع می کنیم که میشه همون تغییر جنسیت خودمون!