۱۲.۱۱.۹۸

ای خداوند من بکجا میروی؟


دنیای مادی و معنوی ما و بطور کلی‌ هستی‌ موجود بروی کرهِ زمین، امروزه آنچنان دچار و دستخوش تغییرات نامیمون و خانه برافکنی گشته که نه تنها حیات وهستی‌ و موجودیت کره زمین را تهدید و تخریب مینماید ، بلکه آینده را نیز برای آنان مبهم و تیره مینماید. این تغییراتِ منهدم کننده از ۸۰ سال پیش شروع شده و از ۴۰ سال پیش و پس از اشغال ایران شدت گرفته و همچنان ادامه دارد. ۸۰ سال پیش زمانی‌ که غربی‌های بغایت وحشی و نادان(۱) تصمیم به خالی‌ کردن سالانه ۵۰ میلیون تن اشغال‌های خانه و کارخانه‌های شهر‌های خود دراقیانوس آتلانتیک شمالی گرفتند. و بجای دفن کردن، و یا مورد استفاده دوباره قراردادن، و یا راه حلهای دیگر اشغال‌ها را برده و کشتی‌ وکشتی‌ دراقیانوس آتلانتیک شمالی (۲) خالی‌ کرده، و انواع و اقسام مواد شیمیایی خطرناک، از جمله باطری‌ها و مواد پلاستیکی منتج از تجزیه نفت خام و رنگ‌ها و و و ... را به طبیعت بکر و دست نخورده اقیانوس‌ها و آبهای کره زمین و موجودات آبزی تحمیل کرده و در نتیجه هزاران گونه گیاهی و حیوانی‌ و دیگر موجودات که برای اکو سیستم و چرخه حیات زمین واجب و لازمند از بین رفته و آبهای کره زمین که متضمن هستی‌ و حیات بروی این سیاره متعلق به منظومه شمسی‌ میباشد، را آلوده نمودند.

و از طرف دیگر با به راه انداختن صد‌ها جنگ و کشتار دستجمعی‌ در جای جای این کره خاکی و تحمیل ویرانی بیرحمانه کوه‌ها و جنگل‌ها و مراتع و دریاچه‌ها و رود‌ها با هدف مال اندوزی، و بیرون کشیدن یک اقیانوس نفت و گاز از زیر خلیج پارس و دریای مازندران و تبدیل آن به پلاستیک و مواد شیمیایی آلوده و گاز‌های سمی و خطرناک و رها ساختن آنها در جو و یا کیسه هوا و تنفس موجودات کره زمین، آب و خاک این کره زیبا را آلوده و مریض ساختند. در نتیجه امروز شاهد آتش سوزی‌های مهیب و سهمگین و گسترده در ریه‌های زمین و یا جنگل‌های امازون و سوختن یک قاره شگفت و زیبا، مانند استرالیا هستیم که آن را محکوم به نیستی‌ ساخته و تاکنون میلیون‌ها گونه گیاهی‌ و حیوانی‌ از بین رفته و ظاهرا این مرگ و میر اجباری همچنان ادامه دارد.

از طرف دیگر بیرون رفت تحقیرآمیز و تیپا گونه انگلیسی‌‌ها از پیمان اروپا، موسوم به برکسیت(۳) آنچنان به آنان سنگین آمده که ظاهرا ویروس سارس را که پیش از این در آزمایشگاه‌های شیمیایی خود که ویژه ساخت بمب‌های شیمیایی و سلاح‌های ویروسی و میکروبی کشتار جمعی‌ میباشند، ساخته بودند، به تکاملی تازه رسانده و آنرا در مقابل آنتی بیوتیک‌ها مقاوم و مصون نموده، و به تلافی جفایی که به آنان روا رفته، برده و در فرانسه و آلمان رها ساختند. فرانسوی‌ها هم به دلیل ناتوانی‌ در یافتن، داروی ضد آن، بجای طلب کمک از دنیا، ویروس را برده و در چین و آمریکا رها ساخته تا با درگیر ساختن، کشور‌هایی‌ که توان ساخت پادزهر آنرا دارند، آنان را در این ماجرا وارد نموده و بدین ترتیب تنها نمانده باشند. (۴)

و این جنگ ویروسی مربوط به امروز نیست، در زمان جنگ جهانی‌ نخست هم این وحشی‌ها با ساخت ویروسی به نام پشه اسپانیایی و رها ساختن آن در امپراطوری پارسی، بیش از ۵۰۰ میلیون تن را کشته و نابود ساخته و موجبات فروپاچی امپراطوری پارس‌ها که از نروژ شروع و تا کره شمالی‌ ادامه داشت، شدند. این وحشی‌ها هر جا کم میاورند، ویروس ساخته و رها میسازند و چون خود آنرا ساخته ا‌ند، راه مبارزه با آنرا هم میدانند.

با توجه به اینکه امروزه این وحشی‌ها کاملا بقدرت رسیدهند، پرسشی که مطرح میشود، اینست که آینده این وحشیگیریها و جنایتها چیست و مردم بیگناه کره زمین، دچار چه سرنوشتی میگردند، و آیا جنگ ویروسی ادامه خواهد یافت و یا خیر.(۱)- غربی‌های جنایتکار ابلهی که جز جنایت ، کاری از آنان ساخته نیست و به جانی بودن افتخار کرده و به آن میبالند و آنرا جز هوش و استعداد قلمداد میکنند. و هنرشان ذالو صفتی و دزدی و تقلب و رذالت است. هرچه مردم دیگر ساخته و ابدا و اختراع میکنند بنام خود زده، فرهنگ غنی ملت‌های دیگر را گرفته و به خود نسبت میدهند، و توحش و رذالت و حماقت خود را توسط هالیوود به دیگر مردم میاویزند. و مانند آن دزدی که جلو دویده و بلند تر از بقیه فریاد میزند: دزد را بگیر، دزد را بگیر، برای مبارزه با پلیدی و جنایت و ترور و تروریسمی که خود به ملت‌های دنیا تحمیل کردند، هی‌ جلسه و سازمان و تشکیلات و اجلاس راه انداخته و دزد را بگیر دزد را بگیر می‌گویند. کره زمین را نابود کردند، و کنفرانس سبز پاریس برپا میکنند! و آنچنان در اینکار تلاش کرده و خبره شده ا‌ند که مردم معمولی‌ دنیا از این پلیدی واقعا بیخبرند و آنان را از ما بهتران و تنها از راه هالیوود میشناسند.

(۲)- اقیانوس واقع بین اروپا و آمریکا که آنچنان از آشغال‌هایی‌ که غربی‌ها در آن خالی‌ کردن پرشده و حیاتش ازبین رفته، که پیشبینی‌ میگردد ظرف چند دهه دیگر بکلی پر شده و تبدیل بخشکی گردد و دو قاره اروپا و آمریکا بهم بپیوندند.

(۳)- دانشمندان میفرمایند: قمارباز اگر نگوید "به تخمم" دق کرده و میمیرد. حکایت انگلیسی‌ هاست که بیرون رفت تحقیرآمیز خود را جشن میگیرند، و هی‌ پرچم بریتانیا را تکان میدهند که گفته باشند، اسکاتلند و ایرلند هم با آنها هستند، غافل از اینکه اینها با انگلیسی‌‌ها نیستند، و چیزی نمانده که تمامی بریتانیای کبیر که اندازه شرق ایران هم نمیشود، تبدیل به لندن کوچولو گردد.

(۴)- گروهی این ادعا را تئوری توطئه و نادرست مینامند و می‌گویند ویوس کرونا در شهر وهان چین به دلیل خوردن حیوانات وحشی از طرف چینی‌‌ها شروع شده است. که در نتیجه میبایست گفت که: اول اینکه این ویروس ساختگی و از گروه و خانواده ویروس‌های آزمایشگاهی سارس است. دو: چینی‌‌ها در تمامی چین حیوانات وحشی میخورند، چگونه است که تنها در یک شهر این ویروس پدیدار گشته؟ مگر اینکه قبول کنیم که تنها حیوانات وحشی شهر وهان مریض بوده‌اند!

هیچ نظری موجود نیست: