۱۸.۷.۹۸

تنها راه مبارزه با پلیدی، پرهیز از پلیدی استگاهی‌ آدما بجایی‌ میرسند که برای رهای از شر احساسات بسیار تلخِ ناشی‌ از افكار منفى ، شکست ها، ناکامی ها، خاطرات نفرت انگيز و و و، مواد مخدر و الكل استفاده ميكنند تا تلخی‌ ها، شکست‌ها و نامیدی‌ها را در ابرهاى ناشى از مخدرات، براى مدت كوتاهى پنهان ساخته و يا توسط امواج خروشان الكل بشويند. 

یکی‌ از هزاران ویژگی‌ پیچیده آدمی‌ اینستکه روش زندگی‌ و گذران روزگارش، بمرور زمان مدید، بروی ژن‌هایش اثر گذاشته و آنها را تحت تاثیر خود قرار میدهد.(۱) 

استفاده از الکل و مواد مخدر بمدت طولانی - چیزی نزدیک بصد سال - نسل‌های بشری را نسبت به اثرات آرام بخش آنها مصون نموده و مقاومت آدمی‌ را در مورد آنها بالا برده و بقولی‌ آدمی‌ در مقابل آنها واکسینه میکند. و روزى میرسد كه ديگر شراب هم آدمی‌ را حتى تا كنار بستر خواب نمیبرد. 

 در اينصورت تنها راه رهايى بشر از شر افکار و احساسات تلخ، همان راه مبارزه با زامبيها یعنی‌ زدن سر آنهاست. و این درست عاقبت و سرانجام و آينده مردم و جوامع غربيست، که دهه‌های متمادی است که از مواد مخدر و الکل بوفور استفاده کرده و میکنند و در نتیجه نسبت به اثرات مثبت آن مصون گشته ا‌ند. و وای بحال دیگر مردمان اگر خود را از زیر یوغ بندگی غربی‌ها نجات ندهند، که سرنوشتی بس شوم را در انتظار خواهند داشت. ............................................................................ 

(۱) مثلا قوم ترک‌ها که در طول تاریخ موجودیت کثیف‌شان یا نوکری و غلامی کرده و بهمین سبب بقوم غلامان معروفند، و یا جنایت و توحش بخرج داده ا‌ند، و بقوم تروریست شهرت یافته ا‌ند و دیده شده که امروزه و در طول زمان متمادی این خصایص جز ژن و خونشان درامده و ترک‌ها بطور ذاتی و ژنی وحشی و نوکر صفت،احمق و غیر قابل اعتمادند. و در نتیجه مثل معروف ترک اگر لقمان شود هفتاد و هفت پشتش خر است بیراه نرفته و از یک واقعیت علمی‌ پرده برمیدارد.هیچ نظری موجود نیست: