۴.۸.۹۸

شاهنشاها


 امروز ۴ آبان ماه، مصادف با فرخنده روز میلاد شاهنشاه فقید ایران، محمد رضا شاه پهلوی است. ضمن گرامیداشت اینروز عزیز، و با آرزوی سلامت جسم و جان و خرد برای بازماندهگان این مرد بزرگ و میهندوست ایران، از ایزد یکتا خواستار گرامی‌ بودن نام و جاودان ماندن یاد، این ناجی بحق ایرانِ بخاک سرد نشسته - پس از جنگ تحمیلی جهانی‌ به ایران هستم. 

و اگر امروزه ملت ایران دچار طاعونِ سیاهی بنام جمهوری اسلامیست و تفاله‌های تیپا خورده و دست نشاندهگان یک مشت روانی‌ و بیمار و دزد و جنایتکار غربی ، مرتبا بر سرش میکوبند و همه چیزش را گرفته و تحقیرش میکنند ، بخاطر ظلمی است که به این خدمتگزار بی‌ دریغ ملت، کردند، چرا که خداوند مشق ظالم را بظالم واگذار میکند. ملتی که به این مرد بزرگ ظلم کرد دچار ظالمی است که در جهنم نظیرش دیده نشده و نمیشود.

Homeyra - Shahanshahaa

یادآوری میشود که تمامی جواهرات سلطنتی ایران که سوای ارزش بی‌ نظیر مادی آن، گنجینه‌های هزاران ساله و متعلق به ملت ایران هستند، پس از فتنه ۵۷، توسط غربی‌ها دزدیده شده و امروزه در انگلیس و فرانسه و آمریکا میباشند

هیچ نظری موجود نیست: