۲۰.۵.۹۸

آدمی‌ نمیمیرد و ازبین نمی‌رود، بلکه از صورتی‌ بصورت دیگر در میآید


احتمالا در زندگی‌ بعدی، تو در جهنمی که برای او ساخته‌ای بدنیا خواهی آمد، و او در بظاهر بهشت امروزه تو که با جنایت و غارت و بیرحمی برای خود دست و پا کرده ای.


 هیچ نظری موجود نیست: