۲۵.۵.۹۷

موی بافت نمدی.... Dreadlocks


بافت نمدی نوعی آریش مو است که سابقه‌ای هزاران ساله دارد و طبق معمول از ایران بزرگ و یا مهد تمدن بشری برخاسته است.

هیچ نظری موجود نیست: