۲.۵.۹۷

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Street musician in Moscow plays an unusual instrument

هیچ نظری موجود نیست: